Privacy Policy

De gegevens die u via de site aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Uw bestellingen en gegevens worden door ons verwerkt en opgeslagen voor zover dit noodzakelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens toegestaan is. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.

Te allen tijde heeft u recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Wendt u zich per e-mail tot sales@huck-torimex.com of stuurt u ons uw uitdrukkelijke wens per post of fax.